Płeć mózgu

Rozmaite badania dowodzą, że mózgi kobiet i mężczyzn różnią się pod względem budowy i funkcjonowania. To jednak nie wszystko, każdy z nas oprócz biologicznej płciposiada też płeć psychiczną, która wpływa na nasze zachowania i determinuje nasze naturalne zdolności.

Do wyboru, do koloru

Sporą popularnością cieszą się żarty, bazujące na różnicach między sposobami myślenia kobiet i mężczyzn. Stereotypowo, chłopcy mają trudności z rozróżnieniem setek odcieni różowego, a kobiety nie potrafią prowadzić. Bardzo łatwo jednak możemy wskazać zarówno mężczyzn, którzy wiedzą jak wygląda łososiowy i kobiety, które osiągają sukcesy na torach wyścigowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w przypadku płci psychicznej nie ma jednoznacznego podziału na mężczyzn i kobiety. W każdym z nas jest trochę z każdej płci.

Zjawiska związane z płcią naszych umysłów bardzo dokładnie bada relatywnie nowa dziedzina nauki, zwana Gender Studies. Prócz różnic neurologicznych w budowie mózgu, wpływają na nas: kultura w której funkcjonujemy, model wychowania jaki przyjęli nasi rodzice, otaczające nas społeczeństwo i rządzące nim zasady. Wszystkie te zmienne sprawiają, że w rzeczywistości nie istnieje sztywny podział płci psychicznej na kobiecą i męską. Zamiast tego między tymi dwoma skrajnościami istnieje rodzaj kontinuum, w obrębie którego oba style myślenia mogą mieszać się w dowolnych proporcjach.

Mój mózg jest większy!

Już dawno dowiedziono, że mózg mężczyzny jest o około 10% większy od mózgu kobiety. To jednak nie znaczy, że ta dodatkowa objętość czyni mężczyzn mądrzejszymi. Poza tym, podstawową i najważniejszą różnicą między płciami jest poziom rozwinięcia połączeń między kontrolującymi poszczególne funkcje psychiczne ośrodkami w mózgu.

U mężczyzn podział funkcji pomiędzy dwie półkule jest bardzo wyraźny. W lewej – kontrola nad językiem i mową, a w prawej – orientacja przestrzenna i emocje. U kobiet natomiast, specjalizacja półkul jest o wiele mniejsza – ośrodki mowy i przetwarzania informacji werbalnych rozmieszczone są w obrębie obu półkul. Ponad to, ciało modzelowate, łączące obie półkule, jest u kobiet o wiele gęstsze, dzięki czemu wymiana informacji między półkulami jest u kobiet o wiele szybsza i pełniejsza.

Biologiczne różnice w budowie mózgu u kobiet i mężczyzn wpływają na ich zdolności umysłowe. Kobiety są bardziej sprawne językowo, przewyższają mężczyzn pod względem zdolności do równoczesnego przetwarzania informacji werbalnych i niewerbalnych, postrzegania i zapamiętywania szczegółów oraz wrażliwości na dźwięk. Mężczyźni natomiast są wrażliwi na obraz, mają bardziej rozwiniętą umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz rozwiązywania zadań. Dodatkowo, mężczyźni i kobiety różnią się w podejściu do emocji. Ponieważ emocje i język, są u mężczyzn rozmieszczone w dwóch różnych półkulach, a łączące je ciało modzelowate jest słabo rozwinięte, to przeżywanie emocji jest u nich wyraźnie oddzielone od ich wyrażania. Z drugiej strony, u kobiet emocje są bardzo silnie związane z myśleniem i porozumiewaniem się, a więc kontaktem z drugą osobą.

Porozmawiajmy

Wymienione wyżej biologiczne różnice w funkcjonowaniu mózgu u kobiet i mężczyzn zostały po raz pierwszy dostrzeżone już bardzo dawno temu i w naturalny sposób doprowadziły do wykształcenia się stereotypów. Szczególnie w chrześcijańskiej kulturze euroamerykańskiej kobiety postrzegane są jako słabsze, bardziej emocjonalne i uległe, mężczyźni natomiast są silni, aktywni, rozsądni i dominujący. Przekonania te są w ogromnym stopniu podświadome i wpływają na sposób myślenia, a także wychowanie kolejnych pokoleń.

Analiza rozmów matek z córkami i synami wykazała pewne zasadnicze różnice w sposobie komunikowania. Matki częściej rozmawiają z córkami, zadają im więcej pytań, a wypowiedzi które do nich kierują są dłuższe. Wobec chłopców z kolei częściej stosowane są polecenia i żądania. W efekcie kształtują się dwa odmienne style komunikowania. Styl kobiecy jest łagodniejszy i staranniejszy, a rozmowa stanowi w nim oznakę zażyłości. Styl męski natomiast jest bardziej agresywny, nastawiony na rozwiązanie problemu, a rozmowa jest w nim sposobem na zademonstrowanie swojej siły i władzy.

Razem, wszystkie uwarunkowania – biologiczne, kulturowe i społeczne, wpływają na zachowanie, myślenie, a także sposób w jaki poszczególne jednostki się komunikują. W każdym z nas, w różnych proporcjach mieszają się aspekty stylu kobiecego i męskiego. Gdyby nie to, komunikacja między jednostkami byłaby bardzo utrudniona i mało efektywna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *